Hlásenie poistnej udalosti

 

  • Máme právo požadovať aj ďalšie potrebné doklady a vyšetrenia za účelom šetrenia poistnej udalosti.

Povolené sú obrázky (JPEG, TIFF a PNG), dokumenty (Word DOC / DOCX a PDF), zošity (Excel XLS a XLSX) a komprimované ZIP súbory. Maximálna veľkosť prílohy je 20 MB. Povolené znaky pre názov prílohy: písmená, čísla, podčiarkovník, pomlčka.

Vyberte prílohu
Na účely hlásenia a likvidácie poistných udalostí o Vás spracúvame iba osobné údaje, ktoré nevyhnutne potrebujeme na naplnenie daného účelu, ako aj našich zmluvných a zákonných povinností. Všetky informácie o spracúvaní osobných údajov nájdete na webovom sídle www.partnerspoistovna.sk v sekcii „Ochrana osobných údajov“ alebo priamo TU.